Кариера за инертни материали

Инертни материали участък Магстрой

Кариера за инертни материали

Добре дошли в нашия сайт!

„Магстрой“ ООД предлага разнообразие от видове и размери на доломити с различно приложение в строителството - бетон и бетонови изделия, строителни разтвори, насипи, пътни основи и др. Минно-техническите условия в участък “Магстрой”, находище „Студена“, (област Перник) са благоприятни за целогодишна експлоатация на кариерата при открит добив. Производството на трошен камък е подложено на постоянен контрол, оценка и одобряване на производствения процес. Качеството на предлаганите от нас инертни материали - фракции, склана маса, ломен камък са гарантирани от сертифицирани лаборатории.